1: Mission:

Assens Marina – sejlernes foretrukne

2: Vision:

Sikre at Assens Marina til stadighed lever op til brugernes forventninger til en moderne marina.

Sikre at brugerne trives og er ambassadører for vores marina.

Forudsætningen er en attraktiv, skabende og lærende arbejdsplads for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

3: Kerneværdier:

  • Vi vil drive vores marina på tillid
  • Vi vil være økonomisk og miljømæssigt ansvarlige
  • Vi vil være et sikkert og pålideligt valg
  • Gennem høj service og gæstfrihed ønsker Assens Marina at imødekomme alle brugere
  • Vi indgår i alle relevante samarbejder og lægger vægt på udvikling

 

4: Mål og investeringer for perioden 2017 – 2026:

( mio.)
Bundfældningstank ved spulepladserne inkl. tilslutning til offentlig kloak 0,15
Tømningsstation med sug til bådtoilet ved servicekajen 0,12
Udvidelse af mastehuset 0,12
3 permanente grillpladser imellem broerne B/C og D/E og F/G samt nyt møblement 0,30
Opgradering af alle broer til nye el-standere samt trækning af kraftigere el-net 0,50
Udskiftning af alle gamle vandrør til plastik og ført ud via el-stander til nye vandhaner 0,25
Renovering af F-broens bærende lægter samt nyt brodæk (ca. 60 m) 0,25
Renovering af de resterende 8 brodæk (udskiftning af ca. 70%) 1,00
Fuldmuret skillevæge imellem toiletter fra gulv til loft inkl. lys og udluftning 0,40
Ny brugt truck 0,20
Samlede investeringer ca. 3,30