Assens Marina er et A.m.b.a. Det vil sige et andels-selskab med begrænset ansvar. Selskabet har købt brugsretten til marinaen af Assens Kommune og står for driften af marinaen med baggrund i en brugervalgt bestyrelse. Midlerne er kommet til veje ved at en stor del af brugerne har købt deres bådplads og derved har fået indlysende fordele. Især andelshaverne, der gennem deres medlemskab af ambaet, kan gøre deres indflydelse gældende på generalforsamlingen på både økonomi og udvikling.

Kunne du tænke dig, at have bådplads i en sådan marina med de bedste faciliteter og den bedste beliggenhed i centrum af Lillebælt, er du meget velkommen.

Kontakt: vores havneleder Alex Hansen og hør mere om mulighederne: Tlf. 21 69 15 67 eller mail: amba@assens-marina.dk