Vision:

Assens Marina – sejlernes foretrukne marina

Mission:

  • Sikre at Assens Marina til stadighed lever op til brugernes forventninger til en marina
  • Sikre at brugerne trives og er ambassadører for vores marina

Kerneværdier:

  • Vi vil drive vores marina på tillid og ordentlighed
  • Vi vil være økonomisk og miljømæssigt ansvarlige
  • Vi vil være et sikkert og pålideligt valg
  • Gennem høj service og gæstfrihed ønsker Assens Marina at imødekomme alle brugere
  • Vi indgår i alle relevante samarbejder og lægger vægt på udvikling
  • Vi vil være en attraktiv, skabende og lærende arbejdsplads for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer

4: Mål og investeringer for perioden 2017 – 2026:

( mio.)
Bundfældningstank ved spulepladserne inkl. tilslutning til offentlig kloak 0,15
Tømningsstation med sug til bådtoilet ved servicekajen 0,12
Udvidelse af mastehuset 0,12
3 permanente grillpladser imellem broerne B/C og D/E og F/G samt nyt møblement 0,30
Opgradering af alle broer til nye el-standere samt trækning af kraftigere el-net 0,50
Udskiftning af alle gamle vandrør til plastik og ført ud via el-stander til nye vandhaner 0,25
Renovering af F-broens bærende lægter samt nyt brodæk (ca. 60 m) 0,25
Renovering af de resterende 8 brodæk (udskiftning af ca. 70%) 1,00
Fuldmuret skillevæge imellem toiletter fra gulv til loft inkl. lys og udluftning 0,40
Ny brugt truck 0,20
Samlede investeringer ca. 3,30